Privacyverklaring

 Privacyverklaring K.H.M. Willem Tell Merendree

als K.H.M. Willem Tell Merendree gebruiken wij persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover , neem dan contact op via het contactformulier op de website "www.merendreewillemtell.be "

1. Waarvoor hebben we jouw persoonsgegevens nodig ?

om je te kunnen uitnodigen voor onze activiteiten

* om erkenning en/of steun te bekomen van de gemeente

* om je te registeren bij de sportfederatie " KNBBW " en " VLAS "

* voor de ongevallenverzekering

* voor het recht op deelname aan federatiewedstrijden

* bestellen van clubkledij

2.Van wie houden we gegevens bij ?

* leden

* bestuursleden

* deelnemers

3. Welke gegevens houden we bij ?

* naam, voornaam

* adres, woonplaats

* telefoonnummer

* gsm-nummer

* email

* rijksregisternummer

* geslacht

* geboortedatum

* geboorteplaats

* nationaliteit

* inschrijvingslijst tornooien

* aantal bijgewoonde wedstrijden

* aantal bijgewoonde trainingen

* persoonlijk klassement

* persoonlijke wedstrijdresultaten

4. Waar & hoe houden we de gegevens bij ?

* ledenadministratieprogramma VLAS ( online filemaker database met loginnaam en paswoord )

* exellijsten op lexterne harde schijf secretaris 

5. Wie gebruikt de gegevens ?

* Bestuursvrijwilligers :

- secretaris

- competitieleider

- tornooiverantwoordelijke

- ploegkapitein

6. Gebruik door derden 

Principieel geven we je gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is , zoals bv. aan politie of gerecht .

We maken gebruik van diensten van bedrijven die hiervoor persoonsgegevens nodig hebben . zo maken wij gebruik van :

-Facebook

- Whatsapp

-Messenger

7. Minderjarigen

Van leden jonger dan 18 houden we persoonsgegevens bij mits toestemming van een ouder of voogd .

8. Hoe lang bewaren we jouw gegevens ?

we bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk .

9. Hoe beveiligen we jouw persoongegevens ?

Onze sportclub neemt volgende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ontechtmatig gebruik :

* Onze bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens .Al deze personen die namens onze club gegevens gebruiken , hebben teogezegd deze enkel te gebruiken in het kader van het doel van onze vereniging .

* we maken back-ups van de persoonsgegevens

* We gebruiken besloten groepen binnen Facebook en Messenger

* We hanteren waar mogelijk gebruikersnaam en wachtwoord

10. Wat zijn je rechten omtrend jouw persoonsgegevens ?

Je hebt recht op inzage , kopie , aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens . wij zullen vragen om je hiervoor te legitimeren zodat we de gegevens niet aan verkeerde personen verstrekken .

Mocht je een klacht hebben over de verwerkingvan je persoonsgegevens dan vragen wij je hiervoor direct contact met ons op te nemen . Je hebt het recht klacht in te dienen bij de Privacycommissie

( nieuwe naam Gegevensbeschermingsautoriteit - GBA ) op volgend adres : Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - https://www.privacycommission.be/nl

11. Gebruik beeldmateriaal 

We gebruiken foto's en filmpjes op onze website en/of in onze Whatsapp-groep en/of op onze Facebookpagina. Van foto's en filmpjes van individuele personen genomen tijdens onze clubactiviteiten wordt verondersteld dat wij een stilzwijgende toestemming hebben van onze leden en deelnemers 

om deze te publiceren . Wie daarmee niet akkoord gaat dient dat te melden . Wanneer iemand zijn/haar toestemming intrekt , zal het gebruik van beelden van die persoon stopgezet worden en vroeger gepubliceerde beelden worden weggehaald in de mate van het mogelijke .

Voor niet-gerichte beelden is geen toestemming nodig .